26.09.2020 Poslední míle HOG Ostrava 2020

26.09.2020 Poslední míle HOG Ostrava 2020

Ahoj kamáradi.
Posíláme Vám základní instrukce k tomu, abyste se mohli zdárně ubytovat a těšit se na
program.
Vyjednaná cena za dvoulůžkový pokoj je 1290,-Kč a za jednolůžkový 890,- Kč včetně
snídaně. Platbu proveďte na účet 107-5805920237/0100, kde ve zprávě pro příjemce
uvedete heslo HD míle 2020 + své Jméno. Po zaplacení, napište email na adresu
rezervace@hotel-harmonie.cz a v kopii na antosik@email.cz, v tomto emailu uveďte:
 Příjmení a jméno ubytovaných
 Ulice , město,PSČ
 Uhrazeno z účtu
 počet osob (dobrovolný údaj ) vychází z platby 1290 Kč = 2 lidi- to si na rezervaci
identifikují sami
 občanský průkaz nebo cestovní pas (tento údaj ale dávat do formuláře nemusíte, možno
vyplnit až při příjezdu)
 Pokud tyto údaje pošlete, urychlíme tím vlastní registraci a budeme se o to dříve moci
věnovat zábavě. Vše se bude odbývat v Hotelu Harmonie II. a jeho blízkém okolí viz
www.hotel-harmonie.cz.
Pokud přesto budete mít nějaký dotaz, týkající se pouze ubytování, můžete kontaktovat
rezervaci na výše uvedený email nebo telefonicky v pracovní době: 7:30 – 16:00 (v případě
nutnosti volejte na recepci) Tel.: +420 577 117 882 Tel.: +420 577 117 222 Mob.: +420
778 470 033 .
Hotel nabízí i Wellness a Kryocentrum a je na Vás, zda si objednáte nějakou proceduru na
vlastní náklady. (http://www.hotel-harmonie.cz/wellness/)
Máme rezervováno jedno celé parkoviště hned vedle hotelu pouze pro nás.
V hotelu jde převážně o dvoulůžkové pokoje. Kapacita hotelu je dostatečná, takže je možno
vzít i pár přátel navíc.
Detaily týkající se zahájení registrace ještě pošleme.
Na páteční den neplánujeme žádnou organizovanou akci, protože Luhačovice jsou krásným
městem a nabízí celou řadu možností vyžití.
Pokud budete chtít využít ubytování už i v pátek či další dny a Luhačovice si pořádně užít, je
dohodnuta stejná cena za ubytování včetně snídaně. Tato bude pravděpodobně na
vedlejším hotelu Harmonie I.
Oficiálně zahájíme akci až v sobotu 26.9.2020
Účastnický poplatek necháváme na stejné úrovni jako minule .
750 Kč člen HOG // 850 Kč nečlen.
Řada z vás již uhradilo poplatky za první míli a pokud není u vás změna, máte uhrazeno.
Ti co neuhradili a pro další nové účastníky, uhraďte účastnický poplatek na účet :
Č.ú. 9326633001 / 5500
V.S. 2020
Ve zprávě pro příjemce uveďte : Jméno a příjmení, počet osob
Informace o organizačních záležitostech poskytneme, jakmile budou připraveny (např.
odjezd z Ostravy od HD dealerství, trasy, program atd.).
Chtěl bych Vás požádat o provedení úhrad za ubytování a účastnický poplatek co nejdříve,
abychom mohli organizačně akci co nejlépe připravit.
Za organizační výbor
Tomáš Antošík ( Tom ) První míle Jana Čeganová ( Jana ) Poslední míle
tel : 737 273 699 tel: 737 262 6397