foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


American legend

in Ostrava

Main Menu

Něco málo z historie

HOG Chapter Ostrava, spolek je nejmladším ze čtyř českých HOGů. Jeho prvopočátek se datuje na podzim roku 2004, kdy ve Slezské Ostravě vzniká společnost Silesia Motorcycles s.r.o.. V krásně zrekonstruované secesní vile krátce poté je otevřena prodejna Harley-Davidson Silesia. O tom, že tato značka kvalitních motocyklů s nezaměnitelným zvukem a půvabem musela do Ostravy, svědčí i některé historické souvislosti. Podle pověsti jen nedaleko odtud v údolí zvaném Burňa objevil kovář Jan Keltička v polovině 18. století uhlí, které pak využíval ke své práci. A pravé americké železo se - obrazně řečeno - kovalo - tedy prodávalo - právě v těchto místech a to dokonce na ulici nesoucí jméno bájného kováře.

HOG Ostrava Chapter byl založen necelý rok po vzniku prodejny jako občanské sdružení dne 5.10.2005 pod patronátem dealera Harley - Davidson - Silesia se sídlem v Ostravě a schválen MV ČR dne 20.10.2005.

Po ukončení činnosti původního dealera Silesia Motorcycles s.r.o. v roce 2009 přešel náš HOG Chapter Ostrava, spolek pod nového dealera Chopper Czech republic s.r.o. pod jehož záštitou působí do dnešního dne.

Ale abychom nemluvili jen o motocyklech. Zajímavá je určitě i samotná Ostrava, ve které sídlí. Nejstarší doklady lidské činnosti na území dnešní Ostravy - pazourkové nástroje - pochází ze starší doby kamenné a pravděpodobně je zde zanechali před 300 000 lety příslušníci druhu Homo erectus. V mladší době kamenné, asi před 25 000 lety, vzniklo na vrchu Landek nad soutokem řek Odry a Ostravice tábořiště lovců mamutů, kteří poprvé v historii tohoto regionu použili jako paliva černé uhlí, jehož sloje vycházejí v těchto místech až na povrch. Do stejné doby náleží i nejvýznamnější pravěká památka Ostravska - tzv. Petřkovická Venuše, ženské torzo, vyřezané z krevele.

První písemnou zmínku o Ostravě (dnešní Moravské Ostravě) nalézáme v listině olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. 11. 1267. Statut města získala Ostrava mezi lety 1267 - 1279. Město bylo založeno německými kolonisty na místě, kde sídlila starší slovanská osada. V blízkosti brodu přes řeku Ostravici, na obchodní stezce z Opavy do Těšína a Krakova. Nedoceněn byl zpočátku objev černého uhlí, který učinil v roce 1763 zřejmě klimkovický mlynář Jan Augustin v údolí zvaném Burňa na Slezské Ostravě (nález bývá připisován v pověstech i zdejšímu kováři Janu Keltičkovi).

Dolovat zde začal až hrabě František Josef Wilczek v roce 1787. Prudký nárůst poptávky po černém uhlí přineslo vybudování Rudolfovy huti (pojmenované po zakladateli, olomouckém arcibiskupovi Rudolfu Habsburském) v roce 1829 v dosud bezvýznamné vesničce Vítkovicích u Moravské Ostravy. Železárny zcela změnily ráz kraje. Začalo se rozvíjet nejen hutnictví a dolování, ale také koksárenství, strojírenský a chemický průmysl a stavebnictví.

Dnes po téměř dvou stoletích už Ostrava dávno není černým městem. Po drastické restrukturalizaci hutního i důlního průmyslu není na území města jediný funkční důl. Také ekologizace hutí má své výsledky v podobě čistého ovzduší. Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou 214 km2 druhým největším městem republiky, počtem obyvatel /318 726/ třetím největším. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. Znáte ještě pádnější důvod pro její návštěvu?

Osedlejte své oře a přijeďte.
RÁDI VÁS UVIDÍME!